เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)
เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)

เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองถึง 5 ขั้นตอน โดย 3 ขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการ Pretreatment

สำคัญที่สุดคือ ระบบ Reverse Osmosis ซึ่งมีความละเอียดสูงมากถึง 0.0001 ไมครอน