เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)
เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)

เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (AQ2)

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองถึง 5 ขั้นตอน โดย 3 ขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการ Pretreatment

สำคัญที่สุดคือ ระบบ Reverse Osmosis ซึ่งมีความละเอียดสูงมากถึง 0.0001 ไมครอน

เทคโนโลยีในการกรอง

  • Polypropylene Sediment Filter (PP) 5 micron 10" (USA)

   สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองในข้ันตอนต่อไป

   โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงจาก USA

  • Block Carbon Cartridge Filter (CTO) 5 micron 10" (USA)

   คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน สามารถดูดติดและดูดซึม ช่วยกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รส สารอินทรีย์ และ

   สารอนินทรีย์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงได้ ด้วยไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งชนิดที่ผสมผสานไส้กรองแบบเส้นใยพิเศษจาก USA

  • Softenner Filter (RESIN) (Food Grade)

   เป็นขั้นตอนการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin คุณภาพสูง ชนิด Food Grade

   ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวก หินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำ

  • Reverse Osmosis (RO) Membrane 50 แกลลอน/วัน

   สามารถกรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

  • Inline Post Carbon Omnipure T33 2"x10" (PCB) (OMNIPURE)

   ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ

   อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง คุณภาพสูงจาก USA