เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (GLOD)
เครื่องกรอง RO 50GPD Aquatek silver RO-10 (GLOD)

เครื่องกรอง RO 50 GPD AQUATEK  SILVER  (GOLD) SHURFLO PUMP GOLD (USA)

เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองถึง 5 ขั้นตอน โดย 3 ขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการ Pretreatment

สำคัญที่สุดคือ ระบบ Reverse Osmosis ซึ่งมีความละเอียดสูงมากถึง 0.0001 ไมครอน