เครื่องกรอง 3 ขั้นตอน Unipure Geen
เครื่องกรอง 3 ขั้นตอน Unipure Geen

เครื่องกรอง 3 ขั้นตอน Unipure Geen

*  ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย
*  ประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้
    - ขั้นตอนที่ 1  ไส้กรอง  PP    
    -ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon    
    -ขั้นตอนที่ 3  ไส้กรองเรซิ่น
  • ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
  • ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ
  • ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองเรซิ่น กำจัดหินปูน และปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่มยิ่งขึ้น
    น้ำที่ผ่านเครื่องกรองจะใส ไม่มีสี กลิ่น คลอรีน และหินปูน