เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน Treatton (Ceramic/น้ำแร่ )
เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน Treatton (Ceramic/น้ำแร่ )

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน Treatton (Ceramic/น้ำแร่ )

เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน ที่มาพร้อมกับไส้กรองเซรามิค กรองสิ่งมีชีวิตที่อาศัยมากับน้ำ เช่น พยาธิร้อยขา แบคทีเรีย และยังสามารถกรองสนิมเหล็กและสารแขวนลอยต่างๆ

ไส้กรอง 5 ขั้นตอน

  • ไส้กรองเซดิเมนต์ 5 ไมครอน กรองฝุ่นผงตะกอน ดินทราย ที่ปะปนมากับน้ำ ทำให้น้ำใสขึ้น
  • Granular Activated Carbon Filter ไส้กรองคาร์บอน ขัั้นตอนที่สองเป็นการกรองโดยใช้สารกรองคาร์บอนแบบเกล็ด เพื่อกำจัดกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิด และยาฆ่าแมลง
  • Softener Filter / RESIN Fodd grade ขั้นตอนที่สามเป็นกาารใช้สารกรองเรซินกำจัดความกระด้างหรือหินปูนภาย ในน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น
  • Ceramic Filter (CRM) ไส้กรองเซรามิค ขนาด 0.3 ไมครอน สามารถกรองสารแขวนลอย กรองเชื้อโรคต่างๆ ทำให้น้ำสะอาด สามารถดื่มได้ทันที
  • Post Carbon Inline  ขนาด 10 นิ้ว คาร์บอนผง บรรจุในกระบอกพลาสติก สำหรับขั้นตอนสุดท้าย ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ ทำให้น้ำที่ได้พร้อมสำหรับการบริโภค ปราศจาก กลิ่น สี อันไม่พึงประสงค์