ระยะเวลาในการเปลี่ยนหลอด UV Function International
ระยะเวลาในการเปลี่ยนหลอด UV <span> Function International </span>
ระยะเวลาในการเปลี่ยนหลอด UV Function International

เครื่องกรองน้ำชนิดมีหลอด UV ควรเปลี่ยนหลอดเมื่ออายุการใช้งานครบ 5000 ชั่วโมง การเปลี่ยนหลอดยูวีมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องมีพลังงานเพียงพอและความเข้มข้นของแสง UV อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อสามารถขจัดสารเจือปนได้เพื่อที่จะได้น้ำที่สะอาด ปราศจากเชื่อโรค