Career Function International
Job Positions
Download PDF

รองกรรมการผู้จัดการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำมาปฎิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของ ทรัพยากรบุคคล ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , ฝ่ายธุรการและซ่อมบำรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการ , ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ทำงานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ
4. เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ตามคู่มือคุณภาพของระบบ
5. ส่งเสริมความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดี
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือคณะกรรมการระบบคุณภาพ

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการและซ่อมบำรุง
4. สามารถประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและผู้บริหาร
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนสูง มีจิตสำนึกในหน้าที่สูง และทำงานเป็นทีมได้
5. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และสร้างผลงานในระดับสูง

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)