Career Function International
Job Positions
Download PDF

ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมฝ่ายขาย เพื่อให้เสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
2. มอบหมายและกำหนดแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้
3. ทำแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายการขายที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร
4. สรุปยอดขายแต่ละไตรมาสและรายงานต่อผู้อำนวยการสายงาน
5. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย/ข้อมูลลูกค้า
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000 - 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เคมี
3. ประสบการณ์:  8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ปั๊ม / วาล์ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)