Career Function International
Job Positions
Download PDF

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ และวิธีที่กำหนดไว้
2. จัดทำและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจสอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
3. ประสบการณ์: ด้านงานตรวจสอบ, ด้านงานบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในระดับจัดการรวมถึงการตรวจสอบระบบ
5. ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)